NOVÉ WWW STRÁNKY

Již brzy pro Vás budeme mít nové webové stránky s plně funkčním objednávkovým systémem.


Když se budete pozorně dívat, uvidíte i naše budky.

Repotráž ČT o zahájení sběru šišek
NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Nabízíme šišky k okrasným a ostatním účelům


Podrobnosti naleznete v ceníku okrasné šišky a mulč.

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!Semenářský závod v Týništi nad Orlicí

navázal na předchozí šedesátiletou tradici centrálního luštění lesních dřevin v Českých Budějovicích a od roku 1971 poskytuje služby majitelům lesa, lesním i okrasným školkám.

Naše služby

  • zpracováváme semennou surovinu jehličnatých a listnatých dřevin včetně keřů.
  • vyluštěné osivo skladujeme jak krátkodobě tak i dlouhodobě ( na 10 a více roků) v chladírenských a mrazících boxech.
  • zajišťujeme provoz Banky lesních dřevin pro zachování regionálních populací v co nejširší genetické variabilitě.
  • kombinací teplé a studené stratifikace provádíme předosevní přípravu osiva s klíčních klidem.
  • provádíme ošetřování osiva proti houbovým chorobám pomocí termoterapie ( bez použití chemických přípravků).
  • provozní rozbory osiva.
  • třídění a příprava osiva pro speciální výsevy do sadbovačů.
  • prodej osiva lesních dřevin a dřevin okrasných.
  • výroba ptačích budek – podpora biologické ochrany lesa.
  • prodej netradičních mulčovacích materiálů.

„Vracíme české osivo zpět do lesů“

Aktuality

Nová norma ČSN 48 2116 - Umělá obnova lesa a zalesňování

Nová norma ČSN 48 2116 - Umělá obnova lesa a zalesňování je již v prodeji

Kompetence pověřené osoby

Kompetence pověřené osoby - prezentace na Setkání se školkaři

Více informací

Akční nabídka

Semenné sady