Rámcová smlouva na dodávky sadebního materiáluVážení obchodní partneři,

Upozorňujeme na probíhající zadávací řízení, ve kterém bude uzavřena rámcová smlouva na dodávky sadebního materiálu. Všechny informace naleznete v zadávací dokumentaci, která je uveřejněna na profilu zadavatele na tomto odkazu: https://zakazky.lesycr.cz/contract_display_8030.html . V dolní části stránky rozklikněte sekci „Veřejné dokumenty“, v ní naleznete všechny součásti zadávací dokumentace a Dodatečnou informaci č. 1. Protože po zveřejnění zadávací dokumentace došlo v rámci poskytnutí Dodatečné informace č. 1 k úpravě závazného vzoru rámcové smlouvy (příloha č. 1 ZD), dejte, prosím, pozor na to, abyste pro zpracování nabídky použili správný soubor – jeho název je „Příloha ZD č.1_Závazný vzor RS – DODÁVKY SAMA_úprava20161019.doc“.

Kontakt pro další informace:
Ing. Lenka Zahálková
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
T: +420 956 999 203
M: +420 724 623 712
E: lenka.zahalkova@lesycr.cz

Lesy České republiky, s.p.
Ředitelství LČR
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
T: +420 956 999 111
F: +420 495 262 391
www.lesycr.czKdyž se budete pozorně dívat, uvidíte i naše budky.

Repotráž ČT o zahájení sběru šišek
NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Nabízíme šišky k okrasným a ostatním účelům


Podrobnosti naleznete v ceníku okrasné šišky a mulč.

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!Semenářský závod v Týništi nad Orlicí

navázal na předchozí šedesátiletou tradici centrálního luštění lesních dřevin v Českých Budějovicích a od roku 1971 poskytuje služby majitelům lesa, lesním i okrasným školkám.

Naše služby

  • zpracováváme semennou surovinu jehličnatých a listnatých dřevin včetně keřů.
  • vyluštěné osivo skladujeme jak krátkodobě tak i dlouhodobě ( na 10 a více roků) v chladírenských a mrazících boxech.
  • zajišťujeme provoz Banky lesních dřevin pro zachování regionálních populací v co nejširší genetické variabilitě.
  • kombinací teplé a studené stratifikace provádíme předosevní přípravu osiva s klíčních klidem.
  • provádíme ošetřování osiva proti houbovým chorobám pomocí termoterapie ( bez použití chemických přípravků).
  • provozní rozbory osiva.
  • třídění a příprava osiva pro speciální výsevy do sadbovačů.
  • prodej osiva lesních dřevin a dřevin okrasných.
  • výroba ptačích budek – podpora biologické ochrany lesa.
  • prodej netradičních mulčovacích materiálů.

„Vracíme české osivo zpět do lesů“

Aktuality

Nová norma ČSN 48 2116 - Umělá obnova lesa a zalesňování

Nová norma ČSN 48 2116 - Umělá obnova lesa a zalesňování je již v prodeji

Kompetence pověřené osoby

Kompetence pověřené osoby - prezentace na Setkání se školkaři

Více informací

Akční nabídka

Semenné sady